اخبار گوناگون » ترامپ: ایرانی‌ها آبروی ما را بردند