اخبار گوناگون » بازدید وزیر ورزش و جوانان از اماکن ورزشی آمل و ساری